KOMPLEXNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

svoz, třídění a likvidace odpadu

likvidace nebezpečných odpadů

recyklace stavebního odpadu

TEMPOS Břeclav, a.s. - ekatalog.czKomunální odpady - ekatalog.cz


OZNÁMENÍ

o konání valné hromady. Další informace...

AKČNÍ CENY PRONÁJMŮ KONTEJNERŮ DO 30.ČERVNA 2015

Biologicky rozložitelný odpad (pouze dřeviny) (9 m3) : 2 500,- Kč
Objemný/komunální odpad (9 m3) : 2 500,- Kč
Suť (3 m3) : 1 300,- Kč

Uvedená nabídka zahrnuje náklady na přistavení, odvoz kontejneru včetně likvidace odpadu.

AKČNÍ CENY NÁDOB DO 30.ČERVNA 2015

Objem 120 L : 800,- Kč
Objem 240 L : 1 000,- Kč
Objem 1 100 L : 6 000,- Kč

K využití této nabídky stačí objednat buď osobně v sídle naší společnosti na ulici Sovadinova 2, telefonicky na zákaznické lince 810 777 778, 519 373 700 nebo emailem na adrese tempos@vangansewinkel.cz.

Další informace naleznete na tomto letáčku.


Nabízíme kvalitní posypovou sůl za bezkonkurenční ceny.

• Volně ložená sůl: 3.500,- Kč/t (sklad Břeclav, Sovadinova 2, cena platná při odběru nad 1 t)
Ceny bez dopravy a DPH. Dopravu zajistíme. Při dlouhodobé spolupráci a větším odběru nabízíme další slevy.

Bližší informace a objednávky na tel.: 777 595 844 nebo e-mailu: zdenek.friedmann@vangansewinkel.cz


Sběrný dvůr

Občané mohou zdarma ukládat odpad na sběrném dvoře do 100 kg, nad tuto hmotnost za poplatek.
Na sběrný dvůr je možno uložit Směsný komunální odpad jen do hmotnosti 500 kg.
Větší množství směsného komunálního odpadu je možné uložit na třídírně odpadů
v pracovní dny od 7 -14 hod.

Třídíme - papír
- plasty
- sklo
Zajišťujeme

- na stabilním sběrném dvoře pro občany města Břeclav a firmy okresu Břeclav odběr cca 20 druhů odpadů (včetně nebezpečných)
- mobilní sběrné dvory
- provoz sběrných dvorů pro firmy

Provádíme

- opravu a údržbu veřejného osvětlení
- dopravu a přepravu materiálu
- opravu a údržbu městských komunikací (a stavební činnost)
- sběr psích exkrementů
- zemní práce (nakladače UN, UNC), KNB
- strojní a ruční metení
- údržbu zeleně
- práce pojízdným průmyslovým vysavačem
- poradenskou službu na přepravu nebezpečných věcí

Provozní hodiny :

Sběrný dvůr

Třídírna Hrušky

1.4.- 31.10. 1.11.- 31.3. 1.4.- 31.10. 1.11.- 31.3.
Pondělí 8.00 - 17.00 ----- 6.00 - 14.30 7.00 - 15.30
Úterý 8.00 - 17.00 8.00 - 17.00 6.00 - 14.30 7.00 - 15.30
Středa 8.00 - 17.00 ----- 6.00 - 14.30 7.00 - 15.30
Čtvrtek 8.00 - 17.00 8.00 - 17.00 6.00 - 14.30 7.00 - 15.30
Pátek 8.00 - 17.00 ----- 6.00 - 14.30 7.00 - 15.30
Sobota 8.00 - 17.00 8.00 - 17.00 ----- -----

Poslední úprava 08.08.2014

TKsoft - ing.Kraicinger(c) www.tksoft.cz

Návštěva :